Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs

Nelson Mandela heeft ooit een prachtige uitspraak gedaan over onderwijs: ‘Education is the most powerful weapon which you can use to change the world’ (‘Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kunt gebruiken om te wereld te veranderen’). Als stichting willen we graag bijdragen aan de toekomst van een kind in nood. Dit doen we bijvoorbeeld door schoolgeld voor de kinderen te betalen of door te voorzien in schoolspullen die de kinderen nodig hebben.